taisyklės ir salygos

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE www.vaikustovykla.lt TAISYKLĖS

Klientas, prieš pradėdamas naudotis interneto svetaine www.vaikustovykla.lt (toliau – Interneto Svetainė) ir prieš įsigydamas bet kokį kelialapį ar kitą paslaugą, privalo atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis Klientas patvirtina, kad sutinka laikytis šių Taisyklių.

BENDROSIOS NUOSTATOS

SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA. GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

– Kam [Organizatoriaus pavadinimas, adresas]:

– Aš pranešu, kad atsisakau šių paslaugų teikimo sutarties: [……..},

– Užsakytų: [data],

– Kliento vardas, pavardė,

– Kliento adresas,

– Kliento parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Data.

REIKALAVIMAI DĖL NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE, APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

popup-notice